Tietoja GLEIS-järjestelmästä

Mikä on GLEIS

G20-ryhmän hyväksynnän mukaisesti GLEIS rekisteröi juridiset yksiköt LEI-tunnisteiden määrittämiseksi ja ylläpitämiseksi maailmanlaajuisesti. GLEISillä on kolme tasoa:

Ylin taso - Sääntelyn valvontakomitea (ROC), koostuu maailmanlaajuisesti toimivista varainhoitajista, joiden tarkoituksena on valvoa järjestelmää;

Keskimmäinen taso - Keskeiset toimenpiteet, joita johtaa Maailmanlaajuisten oikeushenkilötunnusten tunnistussäätiö (GLEIF), joka on voittoa tavoittelematon sveitsiläinen säätiö;

Alin taso - Paikalliset toimintayksiköt (LOU), jotka perustuvat kansalliseen lainkäyttöön ja jotka myöntävät LEI-tunnisteita juridisille yksiköille. GLEIS hyväksyy paikalliset toimintayksiköt ja valvoo niitä. GLEIS hyväksyy paikalliset toimintayksiköt ja valvoo niitä.

Paikallisen toimintayksikön (LOU) rooli

Esi-LOU eli paikallinen toimintayksikkö on järjestelmän 'kasvot' ja vastaanottaa LEI-hakijoiden hakemukset. Esi-LOU toteuttaa pääasiassa kahta tärkeää tehtävää: 1) sen varmistaminen, että hakemus on juridisen yksikön yksilöivä ja että LEI-tunnistetta ei ole jo olemassa, 2) sen tarkistaminen, että yksikön tiedot ovat yhtäpitävät kotipaikan kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteröityjen tietojen kanssa.

Uusien LEI-tunnisteiden myöntämisen lisäksi esi-LOU ylläpitää myös tietoja ja tekee vuosittain tarkistuksia (tai valvoo yritystoiminnan yhteydessä) yhteisön tietojen oikeellisuutta. NordLEI antaa myös LEI-tunnisteen haltijoille mahdollisuuden siirtyä NordLEIn järjestelmään tai siitä pois myönnettyjen LEI-tunnisteiden ylläpitämiseksi.