Tietoja GLEIS-järjestelmästä

Mikä on GLEIS

G20-maidenhyväksynnän mukaisesti GLEIS - Global LEI System ylläpitää oikeushenkilöiden LEI-tunnusten maailmanlaajuista rekisteriä. GLEIS kostuu kolmesta tasosta:

Ylin taso - LEI-järjestelmän valvova elin ROC (Regulatory Oversight Committee) kostuu kansainvälistä valvontaviranomaisista, jotka laativat toimintaperiaatteet;

Keskimmäinen taso - Keskushallinnosta huolehtii voittoatavoittelematon sveitsiläinen säätiö Global LEI Foundation (GLEIF), joka toimeenpanee kansainväliset standardit ja yhteiset toimintamallit;

Alin taso - LEI-tunnuksia myöntävät paikalliset toimintayksiköt Local Operationg Units (LOU). GLEIF hyväksyy paikalliset toimintayksiköt ja valvoo niitä.

Paikallisen toimintayksikön (LOU) rooli

LOU eli paikallinen toimintayksikkö antaa järjestelmälle 'kasvot' vastaanottaen LEI-tunnushakemukset. LOU toteuttaa pääasiassa kahta tärkeää tehtävää: 1) varmistaa hakemuksen oikeellisuus; sen tulee olla oikeushenkilön yksilöivä, eikä olemassa olevaa LEI-tunnusta saa olla, 2) tarkastaa oikeushenkilön tietojen yhteenpitävyys kotipaikan kaupparekisterin tai vastaavien tietojen kanssa.

Uusien LEI-tunnusten myöntämisen lisäksi LOU ylläpitää rekisteriä ja tekee vuosittaisia tarkistuksia tietojen oikeellisuudesta. NordLEI, LOU:n roolissa, antaa LEI-tunnuksen haltijoille mahdollisuuden siirtyä NordLEI-järjestelmään tai siitä pois tunnusten ylläpitämiseksi.