Tietoja LEI-tunnuksesta

Taustatietoa

Aiemmin ei ole ollut helposti saatavilla olevaa ainutkertaista ja selkeää tapaa yksilöidä oikeushenkilö (tyypillisesti yritys tai jokin muu yhteisö, joka voi olla osallinen rahoituksen vastapuoliriskiin). Useimmissa maissa on yksi tai useampia kauppa- ja yritysrekistereitä, joista yhteisöt voivat hankkia paikallisen rekisterinumeron. Oikeudelliset rajat ylittäviin tarkoituksiin näitä paikallisia rekisterinumeroita on kuitenkin vaikea toteuttaa yhtenäisesti.

Osana kansainvälistä sopimusta G20-maat sitoutuivat uudistamaan rahoitusalan sääntelyä ja maailmanlaajuisia OTC-johdannaismarkkinoita. Tämä sitoumus on johtanut paikalliseen lainsäädäntöön, jota noudatetaan Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa, ja jonka seurauksena LEI-tunnus on pakollinen kaikille johdannaissopimusten osapuolille. Tammikuun 3. päivästä 2018 alkaen kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusinstrumentin ostaja- ja myyjäyritys tarvitsevat LEI-tunnuksen noudattaakseen MiFID II/MiFIR-järjestelmää Euroopan unionissa.

LEI-tunnusten käyttöönotolla on tärkeä rooli rahoituksen vastapuoliriskin avoimuuden lisäämisessä, sillä sama juridinen yksikkö voidaan tunnistaa yksilöllisesti kaikessa liiketoimintaa koskevassa raportoinnissa.

Euroopan markkinarakenneasetuksen (European Market Regulation, EMIR) vaikutus

Kaikkien Euroopan unioniin sijoittuneiden yhteisöjen on noudatettava Euroopan markkinarakenneasetuksen sääntöjä ja käytäntöjä. LEI-tunnusten tärkein tärkein ominaisuus on raportointivelvollisuuden täyttäminen Euroopan markkinarakenneasetuksen mukaisesti.

Raportointivelvollisuudessa edellytetään, että johdannaissopimuksen kummankin osapuolen tulee raportoida toiminnasta kauppatietorekisteriin. Raportoivan osapuolen (tai osapuolen, jolle se delegoi raportoinnin) on tunnistettava johdannaissopimuksen sopimusosapuoli LEI-tunnuksen avulla.

Euroopan markkinarakenneasetuksen raportointivelvoite astui voimaan 12.2.2014 alkaen koskien kaikkia johdannaissopimusten osapuolia. Oikeushenkilöiden yksilöllinen tunnistaminen LEI-tunnuksen avulla tuli pakolliseksi samana päivänä, minkä seurauksena LEI-tunnus on osa pankkien tavanomaisen asiakastunnistuksen (KYC - Know your customer) rutiinien hyväksymiskriteeristöä.

EU-säännös on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0648:EN:NOT. Yksityiskohtainen erittely Euroopan markkinarakenneasetuksen sääntely koskien oikeushenkilöitä löytyy artiklan 2 (määritelmät) luvuista 7 ja 8.

Rahoitusinstrumenttien markkinadirektiivi II:n (MiFID II/MiFIR) vaikutus

Tammikuun 3. päivästä 2018 alkaen on laajennettu transaktioraportointivelvoitetta, jonka sijoituspalveluyritykset ja luottolaitokset ovat velvollisia tekemään EU-alueen toimivaltaisille säänytelyviranomaisille. Muun muassa oikeushenkilöiden tunnistaminen LEI-tunnuksen avulla on tullut pakolliseksi. On odotettavissa, että tällä on vaikutusta myös muihin pankkiasiakkaisiin niiden lisäksi, jotka jo ovat hankkineet Euroopan markkinarakenneasetuksen mukaisen LEI-tunnuksen.

Lisätietoja MiFID II:sta löytyy osoitteessa http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II.