Avustettu rekisteröinti

LEI-tunnisteen rekisteröinti muiden juridisten yksiköiden puolesta

Kaikille, jotka etsivät keinoja helpottaa muiden puolesta tapahtuvaa LEI-tunnisteen rekisteröintiä, NordLEI tukee prosessia, jota yleisesti kutsutaan avustetuksi rekisteröinniksi. Palvelu mahdollistaa siten LEI-tunnisteen rekisteröinnin kolmannen osapuolen puolesta. Tällaisia olosuhteita ovat, kuitenkin niihin rajoittumatta:

  • Emoyhtiö, joka hakee LEI-tunnistetta tytäryhtiöidensä puolesta
  • Rahastoyhtiö, joka hakee LEI-tunnistetta rahastojensa puolesta
  • Rahoituslaitos, joka pyrkii helpottamaan asiakkaidensa LEI-rekisteröintiprosessia ja suorittaa siksi rekisteröinnin valtakirjalla valtuutettuna.

Kaikkia edellä mainittuja tapauksia voidaan edelleen yksinkertaistaa toiminnallisesta näkökulmasta katsottuna käyttämällä NordLEIn joukkorekisteröintipalvelua. Palvelun kautta asiakkaille annetaan mahdollisuus helposti ladata useiden juridisten yksiköiden tietoja Excel-mallien avulla samanaikaiseen käsittelyyn, jolloin vältetään aikaa vievät webportaalin kautta tapahtuvat yksittäisrekisteröinnit.

Jotta NordLEI voisi hyväksyä avustetut rekisteröinnit, asiakkaat ovat velvollisia pyynnöstä toimittamaan NordLEIlle kaikki tarvittavat asiakirjat (esimerkiksi allekirjoitetut valtakirjat jne.). Lisäksi rekisteröijien on osana rekisteröintilomakkeita (sekä joukkorekisteröinnin Excel-malleissa) NordLEIn webportaalissa, ilmoitettava, tapahtuuko LEI-rekisteröinti toisen osapuolen puolesta ja sen myötä sitouduttava edellä mainittuun dokumentaatioon. NordLEI hyväksyy sellaisen osapuolen hyväksyntäasiakirjat, joille LEI-rekisteröinti on tarkoitettu, kaikilla NordLEIn kotimarkkinoilla puhutuilla kielillä englannin lisäksi.

Yksi tärkeä osa NordLEIn avustettua rekisteröintipalvelua on, että se tekee eron rekisteröijän ja lopullisen rekisteröinnin kohteen välille, mikä varmistaa, että kaikki tuleva viestintä ja tilausten käsittely tapahtuu rekisteröijän kanssa (näin haluttaessa).