Avustettu rekisteröinti

LEI-tunnuksen rekisteröinti muiden juridisten yksiköiden puolesta

Kaikille, jotka etsivät keinoja helpottaa muiden puolesta tapahtuvaa LEI-tunnuksen rekisteröintiä, NordLEI tukee prosessia, jota yleisesti kutsutaan avustetuksi rekisteröinniksi. Palvelu mahdollistaa siten LEI-tunnuksen rekisteröinnin kolmannen osapuolen puolesta. Tällaisia olosuhteita ovat, kuitenkin niihin rajoittumatta:

  • Emoyhtiö, joka hakee LEI-tunnusta tytäryhtiöidensä puolesta
  • Rahastoyhtiö, joka hakee LEI-tunnusta rahastojensa puolesta
  • Rahoituslaitos, joka pyrkii helpottamaan asiakkaidensa LEI-rekisteröintiprosessia ja suorittaa siksi rekisteröinnin valtakirjalla valtuutettuna.

Kaikkia edellä mainittuja tapauksia voidaan edelleen yksinkertaistaa toiminnallisesta näkökulmasta katsottuna käyttämällä NordLEI:n joukkorekisteröintipalvelua. Palvelun kautta asiakkaille annetaan mahdollisuus helposti ladata useiden juridisten yksiköiden tietoja Excel-mallien avulla samanaikaiseen käsittelyyn, jolloin vältetään aikaa vievät webportaalin kautta tapahtuvat yksittäisrekisteröinnit.

Jotta NordLEI voisi hyväksyä avustetut rekisteröinnit, asiakkaat ovat velvollisia pyynnöstä toimittamaan NordLEI:lle kaikki tarvittavat asiakirjat (esimerkiksi allekirjoitetut valtakirjat jne.). Lisäksi rekisteröijien on osana rekisteröintilomakkeita (sekä joukkorekisteröinnin Excel-malleissa) NordLEI:n webportaalissa, ilmoitettava, tapahtuuko LEI-rekisteröinti toisen osapuolen puolesta ja sen myötä sitouduttava edellä mainittuun dokumentaatioon. NordLEI hyväksyy sellaisen osapuolen hyväksyntäasiakirjat, joille LEI-rekisteröinti on tarkoitettu, kaikilla NordLEI:n kotimarkkinoilla puhutuilla kielillä englannin lisäksi.

Yksi tärkeä osa NordLEI:n avustettua rekisteröintipalvelua on, että se tekee eron rekisteröijän ja lopullisen rekisteröinnin kohteen välille, mikä varmistaa, että kaikki tuleva viestintä ja tilausten käsittely tapahtuu rekisteröijän kanssa (näin haluttaessa).