Hyvityskäytäntö

Katsastuspäivä: 30.9.2022

Ehdoissa esitettyjä määritelmiä sovelletaan.

Käyttäjän hakemus on sitova, kun NordLEI on vastaanottanut sen.

NordLEI odottaa käyttäjän maksua ennen hakemuksen käsittelyä.

Käyttäjä on oikeutettu hyvitykseen (omasta puolestaan tai rekisteröitynä maksajana) vain, jos käyttäjä peruu hakemuksensa ennen kuin NordLEI on aloittanut hakemuksen käsittelyn tuotteen tyypistä riippumatta (yhden tai usean vuoden LEI, myöntäminen tai uusiminen).

Jos käyttäjä siirtää LEI-tunnuksensa toiselle LOU:lle ja NordLEI on perinyt maksun tulevasta uusinnasta, hyvitystä ei makseta.

Jos käyttäjä on maksanut kortilla ja on kulunut alle 5 kalenteripäivää, hyvitys tehdään Nets-palvelun kautta. Jos on kulunut yli 5 kalenteripäivää tai maksu tehtiin pankkisiirrolla, hyvitystä ei voida tehdä Nets-palvelun kautta. NordLEI pyytää sitten käyttäjältä tiedot hyvitystä varten. NordLEI tekee hyvityksen oikeutetulle käyttäjälle 14 päivän kuluessa hakemuksen perumisesta ja niin soveltuessa täydellisistä hyvityksen tiedoista. Vastaanotettu summa hyvitetään, kun takaisinmaksu on tehty.

Tämä hyvityskäytäntö on Ruotsin lakien alainen.