Käyttöehdot - LIITE 1

Oikeushenkilö-tapahtuma Määritelmä
Absorptio Absorptio on sulautumismuoto, jossa kaksi tai useita yhtiöitä yhdistyy olemassa olevaksi yhtiöksi. Absorption tapahtuessa vain yksi yritys jää jäljelle ja kaikki muut menettävät identiteettinsä.
Virallisen nimen muutos Oikeushenkilön virallisen nimen muutos.
Liike- tai toiminimen muutos Oikeushenkilön liike- tai toiminimen muutos.
Virallisen osoitteen muutos Oikeushenkilön virallisen osoitteen muutos.
Pääkonttorin osoitteen muutos Oikeushenkilön pääkonttorin osoitteen muutos.
Oikeudellisen muodon muutos Oikeushenkilön oikeudellisen muodon muutos.
Yhdistymiset ja yrityskaupat Oikeushenkilöiden tai omaisuuden yhdistyminen erilaisilla rahoitustoimilla, mukaan lukien fuusiot, yrityskaupat, konsolidoinnit, ostotarjoukset, omaisuuden osto ja johdon yritysostot.
Jakautumiset ja irtautumiset Toisen oikeushenkilön liikenteeseen laskemien arvopapereiden jakelu. Jakelussa olevat arvopaperit voivat olla joko vastikään perustetun tai olemassa olevan oikeushenkilön omaisuutta. Esimerkiksi eriyttäminen, jakautuminen, hajottaminen, divestointi.
Kansainvälisen sivuliikkeen hankinta Hankkiva oikeushenkilö ostaa kansainvälisen sivuliikkeen.
Kansainvälisen sivuliikkeen muuttaminen tytäryhtiöksi Kaikkien oikeushenkilön kansainvälistä sivuliikettä koskevien varojen ja velkojen siirtäminen uudelle tytäryhtiölle vastineeksi siirron vastaanottavan tytäryhtiön pääomaa edustavien arvopapereiden siirrosta.
Tytäryhtiön muuttaminen kansainväliseksi sivuliikkeeksi Tytäryhtiön kaikkien varojen ja velkojen siirtäminen kansainväliselle sivuliikkeelle vastineeksi siirron vastaanottavan kansainvälisen sivuliikkeen pääomaa edustavien arvopapereiden siirrosta siltä oikeushenkilöltä, johon sivuliike kuuluu.
Sateenvarjo-rahaston rakenteen muutos erilliseksi rahastoksi Oikeudellisen muodon muutos rahaston oikeushenkilörakenteesta, jossa on yksi tai useampi alarahasto/osasto, rahaston oikeushenkilörakenteeksi, jossa ei ole alarahastoja/osastoja.
Konkurssi Sellainen oikeudellinen tila, jossa oikeussubjekti ei pysty maksamaan velkojille. Konkurssiin sisältyy yleensä muodollinen tuomioistuimen päätös. Arvopapereista voi tulla arvottomia.
Selvitystila Oikeushenkilön käteisten, varojen tai kummankin jakaminen. Velat voidaan maksaa tärkeysjärjestyksessä vakuuden määrittelemien omaisuusvaatimusten perusteella.
Vapaaehtoinen järjestely Menettely, jonka avulla oikeushenkilö voi maksaa velkojalleen vain osan velkojensa määrästä tai päästä muuhun sopimukseen velkojiensa kanssa velkojensa maksamisesta.
Maksukyvyttömyys Tuomioistuimen tai viraston tai valvontaviranomaisen, jolla on toimivaltaa, antaman asetuksen tai määräyksen kirjaaminen tiloihin konkurssipesän tai vastaavan toimihenkilön nimittämisestä tällaiselle osapuolelle maksukyvyttömyystilanteessa, velkojen uudelleenjärjestely, varojen ja velkojen jakaminen, tai vastaavia menettelyjä tai asianomaisten liiketoimien purkamista tai selvitystilaa varten.
Yhteisön, mukaan lukien kansainväliset sivuliikkeet ja tytäryhtiöt, purkaminen (i) toiminnan vapaaehtoinen lopettaminen, (ii) yleinen toimeksianto oikeushenkilön velkojien eduksi tai (iii) mikä tahansa muu oikeushenkilön likvidaatio (lukuun ottamatta likviditeettitapahtumaa), olipa se sitten vapaaehtoinen tai tahdonvastainen.
Purkaminen (mikä tahansa eloonjäänyt yhteisö ja kaikki uudet oikeushenkilöt, jotka muodostetaan osana purkamisen ehtoja) Purkaminen on yritystoimintaa, jossa yksi yritys jakautuu kahdeksi tai useammaksi itsenäiseksi, erikseen johdetuksi yhtiöksi. Sääntelyviranomaiset voivat myös määrätä yhtiöiden purkamisen kartellisyistä.